Pan Grzegorz Gowarzewski jest absolwentem Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie zarządzania i organizacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiował także język niemiecki w Goethe Institut w Iserlohn. Od 1968 r. Grzegorz Gowarzewski pełnił kierownicze funkcje w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – m.in. dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego, a następnie od 1983 r. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. W latach 1991-1998 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich. Od lat związany z działalnością samorządową – w latach 1998-2002 był zastępcą prezydenta Miasta Piekary Śląskie, a w okresach 1994-98 oraz 2003-2005 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta w Piekarach Śląskich. Od 2003 r. p. Grzegorz Gowarzewski powrócił do pracy w Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, początkowo na stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji, a od 2004 r. piastuje stanowisko Prezesa Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.