Z budownictwem związany jest od 1954 roku w chwili, gdy wybrał naukę w Technikum Budowlanym w Bytomiu. Po szkole ruszył do pracy. Pracę zawodową rozpoczął w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego w Katowicach. Kierował tam robotami związanymi z budową i rozbudową kopalń oraz obiektów przemysłowych. Absolwent Politechniki Śląskiej – magister inżynier budownictwa lądowego. W zakładzie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego Kombinatu FABUD był Naczelnym Inżynierem, a w Świętochłowickim PRINŻBUDZIE od 1982 roku dyrektorem i kierownikiem ruchu zakładu górniczego. Zdobywał doświadczenie na wszystkich szczeblach pracy w budownictwie. Posiada bogatą, solidną, fachową wiedzę w zakresie zagadnień robót inżynieryjnych i ogólnobudowlanych. Był posłem na Sejm, doradcą ministra budownictwa, członkiem rad nadzorczych wielu znaczących firm i instytucji. Członek honorowy, założyciel Śląskiej Izby Budownictwa oraz współzałożyciel Regionalnej Izby Gospodarczej. Pełni funkcję Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  ŚlOIIB. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i  Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa śląskiego”. Piastuje tytuł Generalny Dyrektor Górnictwa. Franciszek Buszka to wybitna Osobowość Budownictwa Śląskiego.