Absolwent Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez ponad 40 lat nieprzerwanie pracował w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego „BUDROL-PROJEKT” w Katowicach, przechodząc wszystkie szczeble zawodu w projektowaniu, ostatnio na stanowisku Dyrektora. W 2008 roku przeszedł na emeryturę. Członek PZITB od 1967 roku. W macierzystym Kole Zakładowym przez wiele lat był przewodniczącym Zarządu. Od 1993 roku nieprzerwanie do obecnej kadencji jest przewodniczącym Zarządu Oddziału Katowice. W latach 1978-1990 był członkiem Zarządu Międzyzakładowego Klubu Techniki Racjonalizacji Budownictwa pełniąc funkcję wiceprezesa oraz prezesa Klubu. W latach 1987–1990 był członkiem Rady Wynalazczości przy ZG PZITB oraz członkiem Zarządu Oddziału pełniąc funkcję d/s majątkowych i biegły sądowy. Kolega A. Nowak jest inicjatorem wielu inicjatyw wzbogacających działalność Katowickiego Oddziału. Był przewodniczącym zespołu organizacyjnego samorządu zawodowego na Śląsku. Od 2002 roku pełni funkcje wiceprzewodniczącego Rady Śląskie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od wielu lat działa w Śląskiej Izbie Budownictwa, której był między innymi założycielem. Jest Jurorem w konkursach na Targach Budownictwa w Katowicach. Za swoją aktywną pracę społeczną jest uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi, wojewódzkimi, PZITB oraz NOT.