• Szkolenia ppoż.
 • Doradztwo w zakresie ppoż.
 • Naprawę i konserwację gaśnic i agregatów gaśniczych.
 • Napełnianie gaśnic i agregatów gaśniczych.
 • Legalizację gaśnic, agregatów gaśniczych i zbiorników wysokociśnieniowych.
 • Pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP.
 • Projektowanie i wykonawstwo instalacji oddymiania i ostrzegania pożarowego.
 • Wykonawstwo i pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego.
 • Wykonawstwo i pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych.
 • Próby ciśnieniowe węży spawalniczych.
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów.
 • Sprzedaż sprzętu, gaśnic, znaków ppoż.