W ramach członkostwa w Śląskiej Izbie Budownictwa zapewniamy bezpłatne konsultacje prawne w następujących obszarach:

  • obsługa prawna przedsiębiorców
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych
  • prawo pracy
  • prawo handlowe
  • ochrona zabytków
  • ochrona środowiska – odpady
  • inwestycje
  • przedsięwzięcia deweloperskie
  • prawo spółdzielcze

Zapraszamy do wysyłania zapytań na adres mailowy izbabud@izbabud.pl