Zajmujemy się przygotowywaniem ekspertyz budowlanych. Dobieramy metodę badawczą, dokonujemy oględzin, wykonujemy niezbędne obliczenia i pomiary oraz formułujemy wnioski. Ekspertyza budowlana przyjmuje postać dokumentu, który szczegółowo przedstawia stan techniczny budynku.

Bierzemy pod uwagę nie tylko zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i wykorzystane materiały, ale również poprawność rozprowadzenia instalacji czy przeprowadzenia prac wykończeniowych. Fachowe wsparcie rzeczoznawcy budowlanego pozwala wykryć usterki i zaniedbania, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu użytkowników budynku. Nie tylko wykryjemy usterki, ale także podamy ich przyczynę, ewentualne skutki i proponowane metody zapobiegawcze.

Wydajemy opinie techniczne i ekspertyzy nie tylko w zakresie konstrukcji budowlanych, ale również mostowych, kolejowych, drogowych, telekomunikacyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych. Przeprowadzamy okresowe przeglądy oraz kontrole obiektów budowlanych.