Szanowni Państwo,

W ubiegły piątek Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT. Celem konsultacji jest opracowanie listy zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, które ułatwiłyby prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności w sektorze MŚP lub wsparłyby rozwój gospodarki. Tekst zawiadomienia MF o konsultacjach został załączony do niniejszej wiadomości.

Mając świadomość licznych problemów, jakie generują niejasne lub nadmiernie restrykcyjne przepisy dotyczące podatku VAT, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, Kancelaria SPCG zamierza wziąć udział w konsultacjach podatkowych. Naszym celem jest skierowanie do Ministerstwa Finansów opinii zawierającej propozycje zmian legislacyjnych wraz z ich uzasadnieniem oraz udział w ewentualnych dalszych etapach konsultacji.

Chcąc jak najlepiej zidentyfikować praktyczne problemy z zakresu podatku VAT, z którymi zmagają się podatnicy, chcieliśmy zaprosić i zachęcić Państwa do współpracy z nami w tym zakresie, poprzez przekazanie nam Państwa uwag i spostrzeżeń, co do funkcjonowania przepisów z zakresu podatku VAT. W szczególności prosimy o informacje o tym, jakie kwestie dotyczące rozliczania VAT są dla Państwa szczególnie problematyczne i w Państwa ocenie wymagałyby zmian ustawowych. Uzyskane od Państwa informacje chcemy wykorzystać do przygotowania stosownego wystąpienia do MF w ramach powyższych konsultacji.

Przykładowe kwestie, które w naszej ocenie mogłyby wymagać zmian legislacyjnych:

  • zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu WNT, importu usług oraz innych transakcji rozliczanych na zasadzie reverse charge;
  • sposób dokumentowania wywozu towarów w celu zastosowania stawki 0% przy WDT;
  • zasady rozliczania transakcji łańcuchowych, w szczególności przy warunkach dostawy EXW i FCA;
  • zasady wystawiania zbiorczych faktur korygujących;
  • zasady opodatkowania zbycia nieruchomości;
  • opodatkowanie pożyczek udzielanych przez podmioty spoza branży finansowej;
  • przesłanki stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie.

 

Z uwagi na wyznaczony przez MF termin na zgłaszanie propozycji, który upływa w dniu 30 lipca b.r., będziemy zobowiązani za przekazanie Państwa uwag w miarę możliwości do dnia 20 lipca 2018 r.

Zawiadomienie o konsultacjach podatkowych- zmiany w ustawie o VAT  >> PRZEJDŹ <<