Szanowni Państwo,
niniejszym mamy zaszczyt przedstawić ofertę
Kancelarii Prawa Gospodarczego i Budowlanego Tomasz Sułkowski
oraz zaprezentować, jakie korzyści zapewnia ona naszym Klientom. 

O NAS

Jesteśmy prężnie działającą Kancelarią, której nadrzędnym celem jest dbanie o dobro i szeroko pojęty interes Klienta. Nasz Zespół tworzą doświadczone, pełne pozytywnej energii osoby, dla których każdy kolejny dzień pracy stanowi nowe wyzwanie.

Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i harmonii funkcjonowania firm naszych Klientów poprzez obsługę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym zapewniającą skuteczną ochronę prawną ich interesów.

Kładziemy nacisk na systematyczną obsługę prewencyjną, ponieważ uważamy, że odpowiednia prewencja pozwala uniknąć wielu problemów i spraw spornych, a w rezultacie doprowadzić do oszczędności czasu i pieniędzy.

NASZE WARTOŚCI

SPECJALIZACJA zdajemy sobie sprawę z tego, że nie można być ekspertem w każdej dziedzinie. Dlatego też w naszej Kancelarii zatrudniamy specjalistów z różnych obszarów prawa, a zlecane przez naszych Klientów sprawy kierowane są do osób, które specjalizują się w danej dziedzinie. Powyższe rozwiązanie pozwala na szybszą realizację spraw oraz na osiągnięcie najwyższego standardu obsługi.

ROZWÓJ – nieustanie podnosimy kwalifikacje naszego Zespołu zarówno poprzez praktykę zawodową, jak i udział w licznych szkoleniach, webinarach, a także kursach. Ciągłe dokształcanie pozwala nam być na bieżąco oraz prowadzić powierzone sprawy w sposób profesjonalny, a także dopasowany do zmieniających się przepisów prawa.

ZAANGAŻOWANIE każdą sprawę powierzoną Kancelarii obsługujemy z najwyższą starannością oraz dbałością o Klienta. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że dla Klienta jego sprawa jest zawsze najważniejsza, dlatego do każdej sprawy podchodzimy dokładnie w ten sam sposób – profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.

ZAKRES USŁUG

Świadczymy usługi z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO OBSŁUGI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Jesteśmy jedyną Kancelarią, która stworzyła własny system informatyczny m.in. do pomiaru okresu trwania przeszkód w prowadzeniu inwestycji budowlanych.

Wyróżnia nas nowoczesne podejście do obsługi prawnej inwestycji budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych w postaci Prawnego Systemu Zarządzania Inwestycjami SAFEBUILD.

SAFEBUILD to zaprojektowana i wytworzona przez nas od początku aplikacja informatyczna zapewniająca prawne zarządzanie inwestycjami budowlanymi. Aplikacja oferuje szereg funkcjonalności, opracowanych na podstawie wieloletniego doświadczenia w branży budowlanej, umożliwiających sprawne zarządzanie i nadzór na budowami oraz monitorowanie newralgicznych obszarów ryzyka. Dzięki SAFEBUILD możliwe jest m.in.:

 • nadzór nad wszystkimi przeszkodami w realizacji projektu
 • dokładne wyliczenie okresu trwania przeszkód i identyfikacja ich przyczyn
 • raportowanie postępu realizacji projektu i zgłaszanie przeszkód
 • szybka komunikacja ze stronami inwestycji (np. inwestor, podwykonawca itp.)
 • prezentacja dokładnych parametrów projektu na osi czasu ze wskazaniem okresu występowania przeszkód i innych okoliczności wpływających na realizację
 • szybkie i sprawne wykazanie podstaw faktycznych uzasadniających konieczność zmiany terminowej (lecz nie tylko) w kontrakcie
 • zgromadzenie w jednym miejscu całej dokumentacji budowy (w tym pism kontraktowych, dokumentacji fotograficznej, projektów itp.)
 • nadzorowanie wielu projektów jednocześnie

Korzyści wynikające z SAFEBUILD:

 • Większe bezpieczeństwo prawne i finansowe
 • Większa efektywność ekonomiczna inwestycji
 • Redukcja ryzyk inwestycyjnych
 • Większa przejrzystość i lepsza organizacja inwestycji
 • Wzrost wydajności pracy pracowników
 • Natychmiastowy dostęp do skutecznych rozwiązań prawnych
 • Bardziej efektywne decyzje na wszystkich poziomach zarządzania
 • Oszczędności w wyniku zwiększonej wydajności pracy
 • Długoterminowe korzyści dzięki ulepszonym i ujednoliconym procedurom

PEŁNY ZAKRES USŁUG

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów prawnych w firmie,
 • prowadzenie negocjacji umów,
 • przygotowywanie umów korzystnych z punktu widzenia Klienta,
 • doradztwo w zakresie wszelkiego rodzaju inwestycji,
 • doradztwo w zakresie najbezpieczniejszej i najkorzystniejszej formy i schematu prowadzenia działalności,
 • przygotowywanie stosownych pism i analiz.

OBSŁUGA KONTRAKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH

 • wykonujemy wszystkie działania prawne i doradzamy w kwestiach biznesowych dotyczących inwestycji budowlanych,
 • mamy doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu inwestycji budowlanych od etapu projektowania przez realizację do etapu zakończenia gwarancji,
 • przygotowujemy kompleksową dokumentację prawną i kontraktową,
 • utrzymujemy kontakt z kierownikami, projektantami, inspektorami, inwestorami i wykonawcami i rozwiązujemy wszystkie problemy na każdym etapie inwestycji.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych,
 • weryfikacja umów oraz dokumentacji przetargowej,
 • sporządzanie pism w postępowaniu przetargowym,
 • weryfikacja poprawności składanych ofert,
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą.

PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIE

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie prowadzonych inwestycji,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji w procesie budowlanym,
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentacji w procesie inwestycyjnym,
 • kompleksowe przygotowanie dokumentacji przekazywanej nabywcom w tym konsumentom (w tym m.in. standardy w wykończenia, regulaminy użytkowania),
 • pomoc w założeniu wspólnoty mieszkaniowej, wsparcie zarządcy nieruchomości,
 • wsparcie w okresie gwarancji oraz rękojmi.

PRAWO PRACY

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie prawa pracy,
 • sporządzanie umów, a także regulaminów pracy,
 • doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań dotyczących kwestii zatrudnienia, także w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

PRAWO HANDLOWE

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie prawa handlowego,
 • przeprowadzanie przekształceń spółek,
 • optymalizacja prowadzonej działalności,
 • przygotowywanie wniosków oraz dokumentów do KRS.

PRAWO CYWILNE

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie prawa cywilnego,
 • tworzenie oraz weryfikowanie różnego rodzaju pełnomocnictw,
 • analiza zapisów umownych wraz z określeniem ryzyk,
 • sporządzanie różnego rodzaju umów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • pełne wdrażanie procedur związanych z RODO,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie RODO,
 • przygotowywanie dokumentacji RODO dla przedsiębiorców
 • pełnienie funkcji Inspektora danych osobowych (IOD).

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska (odpadów),
 • pomoc w składaniu sprawozdań w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji i pozwoleń środowiskowych w zakresie gospodarowania odpadami,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska.

ODSZKODOWANIA

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego w zakresie odszkodowań,
 • egzekwowanie odszkodowań,
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism w imieniu ubezpieczonych i poszkodowanych,
 • nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z rzecznikiem finansowym,
 • zgłaszanie reklamacji w sprawach spornych,
 • całościowa pomoc w procesie zgłaszania szkody.

WINDYKACJA

 • skuteczna windykacja należności od kontrahentów,
 • sporządzanie pism windykacyjnych.

SPRAWY SĄDOWE

 • przeprowadzanie analiz stanu prawnego,
 • ocena zasadności skierowania sprawy na drogę sądową,
 • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych,
 • aranżowanie spotkań przed rozprawami.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Telefon: 790-476-374

e-mail: sekretariat@kpgsulkowski.pl