19 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 17.00 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie,
odbyła się organizowana tradycyjnie przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kolejna uroczysta
XXIII GALA BUDOWNICTWA
.

 W trakcie Gali nastąpiło wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”.

X edycja Konkursu „Śląskie Budowanie” – 2021
Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości

LAUREACI KONKURSU

ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

BAKS Sp. z o.o.
Projektowanie Ekspertyzy Wykonawstwo ELKOL
Gram-Box Sp.  z o.o.
Proof-Tech Sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Miechowice”
STO Sp. z o.o.

 

Nagroda i Tytuł
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” 

Arkadiusz Chęciński
Prezydent Miasta Sosnowiec

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz.
Dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam Lisik
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Janusz Juraszek, prof. ATH
Kierownik Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Elżbieta Kwiecińska
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bytomiu

Joanna Koch-Kubas
Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Ewa Czyż
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zachodnia” w Gliwicach

Marek Kopel
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Mariusz Rybka
Właściciel MRConstruction sp. z o.o. w Gliwicach

Krzysztof Ciesiński
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002-2010 oraz w obecnej kadencji 2018-2022, Koordynator – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ŚP Stefan Wójcik
Przewodniczący Zarządu Oddziału w Katowicach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w latach 1984–1996, Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2002–2010, członek Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2010-2018.

 

 

Tytuł Honorowy wraz Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”

Roman Olszewski
Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice w latach 2005-2020

dr Kazimierz Konieczny
Kierownik Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy !