V edycja Konkursu „Śląskie Budowanie” – 2015
Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości

projekt-plansz-gala-2015_1

Wieczór, 20 listopada, zgromadził w sali Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej nader wybitne osobowości, reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala stanowiła ukoronowanie obchodów Święta Budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych oraz konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa Nieruchomości  (10-11 czerwca i 13 października 2015 r.).

W trakcie Gali nastąpiło wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”, będące zadaniem publicznym Zarządu Województwa Śląskiego.

dg_007

Pierwszym celem tego konkursu jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez:

– publiczną prezentację ważących dla regionu oraz sprawnie, terminowo
i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych

– wyróżnianie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych oraz podmiotów efektywnie zarządzających nieruchomościami, a zwłaszcza przekazanych do eksploatacji inwestycji.

Kolegium „Forum Budownictwa Śląskiego” nadało już po raz piąty nagrodę

TYTUŁY “PRZYJACIEL BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

Panu Henrykowi Grzonce
Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskiego Radia Katowice

dg_441

Pani prof. nadz. dr Zdzisławie Dacko-Pikiewicz
JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dg_457

Panu Zbigniewowi Cierniakowi
Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” im. Stanisława Hadyny

dg_477

LAUREACI V EDYCJI KONKURSU – „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2015”

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĘ BUDOWNICTWA
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

swnb

Miasto Dąbrowa Górnicza
Miasto Tychy
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA
Miasto i Gmina Siewierz
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/Katowice
Wojciech Stawiany – Ekspert w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Arsanit Sp. z o.o.
Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MW” Marcin Wierzbiński
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej
EVEREST BUDOWNICTWO Gryłko, Papuga spółka Jawna
Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Romik
Włodar Wiesław Włodarczyk s. j. w Częstochowie
Centrum Projektów Regionalnych Inwestor S.A.

Nagrodę i Tytuł

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
dla osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej
oraz wkład w rozwój regionu

abs

Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowa

Jerzy Swatoń
Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Marek Noculak
Prezes Zarządu Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Artur Komor
Prezes Zarządu Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o.

Piotr Polis
Prezes Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Jan Lemański
Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Północ”

Zbigniew Zielazo
Właściciel Malarstwo Tapeciarstwo Roboty Ogólnobudowlane z siedzibą w Pszczynie

Ryszard Łach
Właściciel PHU „JANTAR” w Gliwicach

Marian Boszko
Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S.A.

Andrzej Kozubski
Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych “Inżynieria” S.A.

Wiesław Włodarczyk
Prezes WŁODAR Wiesław Włodarczyk s. j. w Częstochowie

Tytuł Honorowy wraz z Medalem

„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

obraz2

Andrzej Nowak
Przewodniczący PZITB O/Katowice

Grzegorz Gowarzewski
Prezes Zarządu Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rajmund Sorowski
Właściciel SOR-DREW S.A. w Świętochłowicach

Wszystkim Laureatom gratulujemy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z obszerniejszą relacją
z XVIII Gali Budownictwa w nowym wydaniu czasopisma –
“Forum Budownictwa Śląskiego” (POBIERZ)