IV edycja Konkursu „Śląskie Budowanie” 2014

2014-gala

Wieczór, 7 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej w Bytomiu nader wybitne osobowości, reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala, którą zaszczycili swoją obecnością Adam Zdziebło – Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i przedstawiciele władz wojewódzkich z I wicewojewodą Śląskim Andrzejem Pilotem oraz Przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzejem Gościniakiem, stanowiła ukonorowanie obchodów Święta Budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych oraz konferencja VI Śląskie Forum Inwestycji i Nieruchomości 24
i 25 września 2014 w Katowicach.

W trakcie Gali nastąpiło wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”, będące zadaniem publicznym Zarządu Województwa Śląskiego.

Pierwszym celem tego konkursu jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej województwa śląskiego poprzez:

– publiczną prezentację ważących dla regionu oraz sprawnie, terminowo
i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych

– wyróżnianie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji wykonawczych
i produkcji materiałów budowlanych oraz podmiotów efektywnie zarządzających nieruchomościami, a zwłaszcza przekazanych do eksploatacji inwestycji.

Kolegium „Forum Budownictwa Śląskiego” nadało już po raz czwarty nagrodę
TYTUŁU “PRZYJACIEL BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”_mg_0629

Pan Adam Zdziebło
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
Pani Gabriela Lenartowicz
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Dr N. Med. Wiesław Duda
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU – „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2014”
ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĘ BUDOWNICTWA
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych_mg_0368

Miasto Bytom
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. w Będzinie
Miasto Dąbrowa Górnicza
Krak-Chem Sp. z o.o.
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Partner” Sp. z o.o. z Lędzin
Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu
Zakład Budowlano-Remontowo-Instalacyjny Andrzej Milewicz w Chorzowie
P.W. Dachbud Roman Dyduch z Łazisk Górnych

Nagrodę i Tytuł
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
dla osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej
oraz wkład w rozwój regionu_mg_0474

Marian Hacuś
Prezes Zarządu Drogowej Tras
Włodzimierz Mitoraj
Kanclerz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Józef Wycisk
Redaktor Radia Katowice SA
Janusz Krasnowski
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Dr Kazimierz Konieczny
Dyrektor Oddziału Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej
Andrzej Klaus
Prezes Zarządu Agencji Nieruchomości i Budownictwa “Promiks” Sp. z o.o.
Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross
Politechnika Śląska, Wydział Architektury
Roman Olszewski
Naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice
Wiktor Pawlik
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Tytuł Honorowy wraz z Medalem
„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

Prof. dr hab. inż. January Bień
Senator RP V Kadencji (2001-2005), Rektor Politechniki Częstochowskiej w latach 2005-2008, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej_mg_0482
Arkadiusz Hołda
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa Holdimex Sp. z o.o. w Katowicach, założyciel Wyższej Szkoły Technicznej, założyciel Telewizji TVS_mg_0505
Marian Ostapczyk
Wiceprzewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Katowice_mg_0523
„MEDALE ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Złoty:_mg_0193

Teresa Żabińska
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Helena Poks
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Barbara Kuch
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zdzisław Grzebyk
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ludwika Barnaś
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Odznaki Honorowe
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
„ZA ZASŁUGI DLA BUDOWNICTWA”

Joanna Chmielowska
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Henryk Góralczyk
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Bożena Szaleniec
Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Odznaki Honorowe
„ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”

Ireneusz Majewski
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Iwona Szoławska
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Maria Jamróz
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Halina Stryszowska
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Urszula Sroczyńska
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Grzegorz Molęda
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Włodzimierz Lis
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Odznaki Honorowe
ZASŁUŻONY DLA GOSPODARKI KOMUNALNEJ”

Jan Kwietniak
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wiesław Szram
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Jadwiga Majdzik
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mirosława Bonczar
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Urszula Sroczyńska
Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalurg w Dąbrowie Górniczej
Jacek Niedziela
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Janusz Walnik
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Odznaki Honorowe
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”
ZŁOTA:

Halina Zdrzałek
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
Alina Seifried
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

SREBRNA:

Bożena Chruszcz
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach
Justyna Nonas
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z obszerniejszą relacją z XVII Gali Budownictwa w wydaniu czasopisma – “Forum Budownictwa Śląskiego” (POBIERZ)