Kontakt

Dane kontaktowe

Kierownik Biura Dziekana, pok.111
tel: 32 2371389
32 2371210, pok. 303
32 2371400, pok.104

e-mail : rar@polsl.pl

Lokalizacja

ul. Akademicka 7
44-100 Gliwice

Strona internetowa

https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/rar/Strony/Witamy.aspx