Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 32 204 62 85 ÷ 87
fax: 32 202 17 33
e-mail: info@tks.katowice.pl

Lokalizacja

ul. T.Boya-Żeleńskiego 111
40-750 Katowice

Strona internetowa

https://tel.:%C2%A032%20204%2062%2085%20%C3%B7%2087%20fax%3A%2032%20202%2017%2033%20e-mail%3A%C2%A0info@tks.katowice.pl/