Kontakt

Dane kontaktowe

Centrala telefoniczna KSM: 32 20-84-700
Informacja KSM: 32 20-84-742
Fax: 32 20-84-805
Sekretariat Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu: 32 20-84-800
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

Lokalizacja

ul. Klonowa 35 c
40-168 Katowice

Strona internetowa

https://www.ksm.katowice.pl/