Konferencja organizowana w ramach projektu Unii Europejskiej H2020 CINDERELA New Circular Economy Business Models for more Sustainable Urban Construction, odbędzie się w dniach 23-23 Maja br w Amsterdamie. Celem konferencji jest wypracowanie wraz z interesariuszami założeń do Modelu zasobooszczędnego sektora budownictwa , wykorzystującego zasoby dostępne z odpadów generowanych na terenach miejskich i  podmiejskich do wytwarzania innowacyjnych materiałów budowlanych do zastosowania w budownictwie miejskim.

CINDERELA jest projektem demonstracyjnym, którego celem jest zaprojektowanie i przedstawienie w warunkach rzeczywistych modelu gospodarki o obiegu zamkniętym o nazwie CinderCEBM, przeznaczonego dla sektora budownictwa miejskiego. Model umożliwi produkcję wyrobów budowlanych z wykorzystaniem surowców wtórnych (Seconday Raw Materials – SRM), odzyskanych z różnych rodzajów odpadów dostępnych na obszarach miejskich i podmiejskich, oraz zastosowanie tych wyrobów w budownictwie miejskim. Materiały budowlane oparte na surowcach wtórnych będą obejmować wyprodukowane kruszywa, gleby i kompozyty budowlane.
Celem projektu jest:
•    stworzenie nowych możliwości biznesowych dla branży budowlanej i MŚP w oparciu o ekonomiczne wykorzystanie materiałów dostępnych lokalnie / regionalnie,
•    dostarczenie sprawdzonej wiedzy na temat uwarunkowań umożliwiających projektowanie, produkcję i wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych na bazie SRM,
•    zwiększenie zaufania do innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych opartych na SRM, poprzez dostarczenie wiarygodnych danych z testów wydajności, opartych na procedurach badań zgodnych z wymogami sektora budowlanego.
•    zmobilizowanie interesariuszy i zasobów do wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym na poziomie lokalnym / regionalnym.

Aby osiągnąć te cele CINDERELA będzie badać i oceniać potencjał strumieni odpadów dostępnych na obszarach miejskich i podmiejskich. Będzie opracowywać i testować nowe materiały budowlane oparte na SRM oraz technologie ich produkcji. W ramach projektu będą również prezentowane sposoby zastosowania materiałów budowlanych opartych na SRM w rzeczywistych miejskich projektach budowlanych. W tym celu opracowany zostanie specjalny model biznesowy stwarzający możliwości gospodarcze, którego wdrożenie w regionach i miastach ułatwi elektroniczna platforma wiedzy i współpracy. Aspekty modelu biznesowego związane ze zrównoważoną gospodarką będą weryfikowane pod względem środowiskowym, ekonomicznym i socjalnym za pomocą analizy cyklu życia produktów (LCA, LCC i S-LCA).
CINDERELA ma na celu zmniejszenie wpływu gospodarki budowlanej na środowisko o 20% na każdym etapie łańcucha wartości i łańcucha dostaw. Pomoże to firmom budowlanym zwiększyć konkurencyjność, umożliwiając oferowanie usług sprzyjających zrównoważonej gospodarce. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczanie sprawdzonych w warunkach rzeczywistych rozwiązań ograniczających eksploatację surowców a nakierowanych na przetwarzanie odpadów w produkty.

Projekt koordynowany jest przez Slovenian National Building and Civil Engineering Institute (ZAG) , Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest jednym z partnerów międzynarodowego konsorcjum.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu:     www.cinderela.eu

Informacje o konferencji i rejestracja: https://www.cinderela.eu/Events/CINDERELA-conference-Establishing-a-Blueprint-for-a-resource-efficient-construction-sector. Konferencja jest bezpłatna i będzie prowadzona w j. angielskim.  Organizatorzy nie zapewniają tłumaczenia.