Szanowni Państwo!

Rząd ogłosił stan epidemii na terenie całego kraju, co prowadzi bezpośrednio do ograniczenia działalności i aktywności gospodarczej. Zgodnie z decyzją Rządu RP przyjeżdzający do kraju objęcie są dwutygodniową, przymusową kwarantanną. Za okres kwarantanny wypłacany zostanie obywatelom zasiłek chorobowy.

Proponuję, aby wszyscy zatrudnieni i samozatrudnieni mogli być objęci wypłatą z zasiłku chorobowego, co odciąży mikrofirmy od bankructwa i zachowa pracowników przed zwolnieniami. Jednocześnie poziom konsumpcji zostanie utrzymany na minimalnym poziomie, co pozwoli w przyszłości powrócić gospodarce i społeczeństwu do normalnego poziomu życia. Pamiętajmy, to co obywatel “otrzyma” w formie zasiłku chorobowego, wróci do Państwa w postaci podatków pośrednich (czynsz, opłata za media, podatek VAT od bezpośredniej konsumpcji, itd.)

Jednocześnie przypominam, że każda działalność może być zawieszona lub zamknięta, a właściciele i pracownicy zarejestrowani jako bezrobotni mogą korzystać z zasiłków i opieki zdrowotnej.

Z poważaniem,
Mariusz Czyszek