W dniach 21-22 czerwca 2017 r. Śląska Izba Budownictwa wraz  z kolejnymi uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego, zorganizowała kolejną konferencję
“IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
ul. Stanisława Konarskiego 18B


Przedsięwzięcie programowe obejmowało:
„WSPÓŁCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE POWSZECHNYM”
natomiast temat konferencji:
„PROGRAM „MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE;

ASPEKTY TECHNICZNE BUDOWANIA I REMONTOWANIA;
REWITALIZACJA MIASTA, OSIEDLI I TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH”.