Szkolenia

Obecnie trwają uzgodnienia terminów proponowanych poniżej szkoleń:

 1. Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na budowę. Rola projektanta, inwestora, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
 2. Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane i innych ustaw. Przepisy prawne wraz z praktycznym komentarzem.
 3. Rola i zadania nadzoru budowlanego w procesie inwestycyjnym. Aktualny i projektowany stan prawny.
 4. Obowiązki właścicieli i zarządów w zakresie utrzymania we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych. Przepisy prawne wraz z praktycznym komentarzem.
 5. Przebieg procesu inwestycyjnego od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie po ostatnich zmianach Prawa budowlanego.
 6. Przekazywanie obiektów budowlanych do użytkowania. Legalizacja samowoli budowlanych.
 7. Zmiany przepisów ustawy Prawo budowlane. Ostatnie nowelizacje i zapowiadane kierunki zmian.
 8. Procedury administracyjne w procesie inwestycyjnym. Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce inżyniera budownictwa.
 9. Zmiana warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku.
 10. Projektowana zmiana w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego.
 11. Budowanie długotrwałych relacji z klientem
 12. Akademia managera
 13. Akademia skutecznej sprzedaży
 14. Jak przeprowadzić skuteczny proces rekrutacyjny
 15. Indywidualny trening rozwoju kompetencji managerskich z elementami coachingu z zakresu zarządzania
 16. Zarządzanie czasem, czyli jak zarządzać sobą w czasie
 17. Negocjacje w praktyce handlowej i biznesowej
 18. Prawo pracy w praktyce
 19. Prawo konsumenckie po zmianach, ze szczególnym uwzględnieniem reklamacji

W przypadku zainteresowania powyższymi tematami prosimy o kontakt, celem uzgodnienia terminu i warunków.

 

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE