Stanisław Kowarczyk

image_pdfimage_print

Stanisław Kowarczyk jest nestorem spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce. Posiada ponad 55-let ni staż pracy zawodowej. Od 1961 do 2008 r. pełnił funkcje Prezesa Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnie jest jej Honorowym Prezesem. W pracy zawodowej wykazywał się zawsze olbrzymim zaangażowaniem kształtując kolejne pokolenia współpracowników jako ludzi od danych swojej pracy zawodowej. Dzięki Jego zaangażowaniu i wytrwałemu działaniu, Spół dzielni i miastu przybywało tysiące nowych mieszkań oraz obiektów kulturalnych i sportowych. Stanisław Kowarczyk jest wieloletnim działaczem samorządowym, był Radnym Sejmiku Województwa śląskiego, był członkiem Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz współtwórcą Krajowe go Związku Gospodarczego Spółdzielczości mieszkaniowej w Krakowie. Był inicjatorem powstania Stowarzyszenia Członków Siemianowickich Spółdzielni Mieszkaniowych. Honorowy obywatel miasta Siemianowic Śląskich.

STRONY INTERNETOWE PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH