Krystyna Piasecka

image_pdfimage_print

Pani Krystyna Piasecka jest Prezesem jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce i najlepiej rozwijającej się Spółdzielni w Polsce południowej. Pracuje w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1965 roku, a od 1990r. w charakterze Prezesa Zarządu. Jest inicjatorem i uczestnikiem tworzenia nowych organizacji gospodarczych i społecznych, takich jak m.in. Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR. Jako Prezes Spółdzielni jest inicjatorem działań na rzecz ochrony, estetyki i kształtowania środowiska. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Silesia”, była współzałożycielem Fundacji Instytutu Nieruchomości w Katowicach, aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Mieszkaniowym w Warszawie oraz Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej na uprawnienia zarządcy Nieruchomości w Katowicach. Jest aktywnym uczestnikiem Stowarzyszenia Pomocy Mieszkańców dla Sierot.

STRONY INTERNETOWE PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH