Jan Lemański

image_pdfimage_print

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydział Elektryczny, magister inżynier elektryk
Przebieg pracy zawodowej:

– Cz.P.B.P. „Przemysłówka” Częstochowa
Kierownik Grupy Robót Instalacyjnych i Elektrycznych
Specjalista ds. Koordynacji na Hucie Zawiercie

– Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” Częstochowa
Kierownik Działu Wspólnot Mieszkaniowych
Kierownik Działu Eksploatacji

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Północ” Częstochowa
Prezes Zarządu

Jan Lemański jest członkiem Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami. Posiada licencję Zarządcy Nieruchomościami. Doskonale zna problematykę gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. Od wielu lat umiejętnie kieruje zespołami ludzkimi. Potrafi podejmować szybkie i trafne decyzje. Uczestniczy w rozwoju miasta Częstochowy oraz zarządza przepiękną dzielnicą „Północ”, w której zamieszkuje ponad trzydzieści tysięcy mieszkańców.
Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi , Złotą i Srebrną Odznaką
„Zasłużony dla Województwa Śląskiego”.

STRONY INTERNETOWE PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH