Władze

 

Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budownictwa w dniu 26 marca 2018r. wybrało następujące władze na obecną kadencję 2018-2021:

PREZYDENT IZBY
Mariusz Czyszek

Dyrektor ML-BUD PBPH s.c. Mariusz i Leszek Czyszek

PREZYDIUM RADY IZBY
Franciszek Buszka

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej  ŚlOIIB

Krzysztof Kasperczyk

Józef Kuklok-OpolskiPrezes Zarządu Architektonicznego Biura Projektów AB-Projekt Sp. z o.o.

Ireneusz Maszczyk

długoletni Prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej

Andrzej Nowak

Wiceprzewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Katowice

 Krystyna Piasecka

Prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Piotr Polis

Prezes Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Mariusz RybkaWłaściciel MRConstruction Sp. z o.o.

RADA IZBY
dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
Grzegorz Gowarzewski
Joanna Koch-Kubas
Mariusz Koprek 
dr hab. inż., prof. nadzw. Maciej Major
Marek Noculak

Ryszard Szpura
Antoni Szwed
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek
Karol Woźniczka

KOMISJA REWIZYJNA
Urszula Malok
Andrzej Madej
Janusz Romik
Ilona Wilczek

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE