Odznaczenia dla Firm i Pracowników

Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:

I. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • Medal za Długoletnią Służbę
  • Krzyż Zasługi

Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych reguluje:

II. MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW BUDOWNICTWA 

  • Odznaka Honorowa – „Za zasługi dla budownictwa”

Tryb nadawania odznaczeń resortowych reguluje:

Wniosek: Za zasługi dla budownictwa

III. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

  • Odznaka Honorowa – „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
  • dla osób indywidualnych
  • dla przedsiębiorstw (zbiorowa)

Tryb nadawania odznaczeń wojewódzkich reguluje:

IV. KAPITUŁY ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „BUDOWLANI”

  • Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla Budownictwa” – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
  • Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”

Tryb nadawania odznaczeń związkowych reguluje:

Doświadczenia z lat poprzednich wskazują na potrzebę maksymalnie wczesnego uruchomienia procedury związanej z aplikacją i weryfikacją wniosków przez upoważnione instytucje. Proces przyznawania odznaczeń państwowych to ok. pół roku.

Szczegółowe informacje o odznaczeniach i odznakach nabędą Państwo w biurze naszej Izby pod telefonem – 32 258 90 00.

W uzasadnieniu wniosków odznaczeń państwowych i wojewódzkich uprzejmie prosimy o położenie szczególnego nacisku na zasługi na tle społecznym, dobroczynnym i użyteczności publicznej. Przy odznaczeniach resortowych i związkowych na osiągnięcia zawodowe.

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE