Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?

18 01 2018 12:14

image_pdfimage_print

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca.

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zdobędą i rozszerzą praktyczną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (dotyczącą szczególnie uzyskiwania zezwolenia na pracę i przypadków, gdy nie jest ono wymagane, procedury ubiegania się o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi etc.).
Korzyści z udziału w szkoleniu:
– zdobycie, poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zatrudniania cudzoziemców
– Nabycie wiedzy i wskazówek możliwych do zastosowania w praktyce

Adresat: szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Metodologia: wykład połączony z dyskusją

Prowadzący: Michał Wysłocki – Dyrektor Działu Legalizacji Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Kancelarii Sadkowski w Wspólnicy, ekspert BCC. ds. zatrudniania cudzoziemców. Specjalizuje się w procedurach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Jako pełnomocnik z powodzeniem reprezentuje polskich pracodawców w postępowaniach administracyjnych przed urzędami pracy oraz wojewodami i innyi organami, zastępując ich na każdym etapie legalizacji pracy cudzoziemców.
Cudzoziemców reprezentuje m.in. w postępowaniach: o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, o uznanie za obywatela RP i o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno przed wojewodami,jak iw postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu ds. Cudzoziemców. Doradza także w sprawach wizowych i konsularnych. Zapewnia ponadto kompleksową obsługę przy zakładaniu w Polsce spółek prawa handlowego za pośrednictwem portalu S24. Prowadzi szkolenia skierowane do właścicieli firm i specjalistów ds. rekrutacji i kadr, przygotowujące do legalnego zatrudniania cudzoziemców.

Koszt udziału w szkoleniu: 390 zł netto od osoby. Możliwość uzyskania dofinansowania do udziału w szkoleniu dla przedstawicieli sektora MSP (z Bazy Usług Rozwojowych), do – 80%.
Podmiotom zrzeszonym w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach przysługuje zniżka – zgodnie z Pakietem Usług dla firm członkowskich (5%, 10% bądź 15%). Każda kolejna osoba zgłoszona na dane szkolenie przez tą samą firmę otrzymuje rabat w wysokości 50 zł netto. Promocje cenowe nie łączą się. Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

WIĘCEJ…

STRONY INTERNETOWE PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH