Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

ul. Akademicka 3                                                                              42-200 Częstochowa

Biuro Dziekana: tel. (34) 32-50-940                                                                               fax. (34) 36-13-826

e-mail: dziekanat@bud.pcz.czest.pl                                                                                           www: http://www.bud.pcz.czest.pl/

Studia stacjonarne: tel. (34) 32-50-931

Studia niestacjonarne: tel. (34) 32-50-930

Pomoc materialna dla studentów: tel. (34) 32-50-930

 

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE