Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Wydział Architektury

32 2371389
32 2372167
32 2371210
32 2371400
32 2371626
Kierownik Biura Dziekana, Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.111
e-mail : rar@polsl.pl 

Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.303
Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.104

32 2371965 Prodziekan ds. Kształcenia, Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.108
32 2372280 Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym,
Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.202b
32 2372418 Prodziekan ds. Ogólnych, Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.311
32 2372116 Pełnomocnik ds. kontrolingu, Gliwice, ul. Akademicka 7, pok.112

www: https://www-arch.polsl.pl/wydzialy/rar/Strony/Witamy.aspx

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE