Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda”

 

Adres:
40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 8

Centrala telefoniczna: 32 254 79 41, 32 254 74 47, 32 254 75 64
Sekretariat Prezesa Spółdzielni: tel/fax 32 204-53-14
adres poczty elektronicznej: sekretariat@zaleskahalda.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE