Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACHODNIA”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACHODNIA”

ul. gen. Andersa 58, 44-121 Gliwice

Telefon: (32) 238 39 23

Fax: (32) 230 57 67

email: kontakt@smzachodnia.pl

www: smzach.bmj.net.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE