Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Balgaz Sp. z o.o.

ul. Czeladzka 24

41-205 Sosnowiec

tel: +48 32 785 41 61
fax: +48 32 785 48 50

e-mail: info@balgaz.pl
www: http://balgaz.pl/

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE