Budomont-7

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
Budomont-7 Sp. z o.o.
41-704 Ruda Śląska
ul. Kard. Hlonda 50

www: http://www.budomont-7.pl/

tel. : 32 248 06 67, 248 06 57, 248 20 44
32 345 96 56, 345 96 58, 345 96 59

email: sekretariat@budomont-7.pl
zarzad@budomont-7.pl
ksiegowosc@budomont-7.pl
kadry@budomont-7.pl
kosztorysy@budomont-7.pl
hurtownia@budomont-7.pl
ko1@budomont-7.pl
ko2@budomont-7.pl
projektowanie@budomont-7.pl
transport@budomont-7.pl
it@budomont-7.pl

 

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE