Dołącz do nas

Uprzejmie informujemy, że aby zostać członkiem Śląskiej Izby Budownictwa należy wypełnić i podpisać Deklarację członkowską oraz Ankietę kandydata. Wskazane jest załączenie krótkiej informacji o działalności firmy, celem wykorzystania w kooperacji wewnętrznej z dotychczasowymi firmami członkowskimi.

Deklaracja członkowska >> pobierz <<

Ankieta kandydata >> pobierz <<

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa.
Prezydium 
Rady Izby, po rozpatrzeniu dostarczonych dokumentów, podejmie stosowną uchwałę.

Zrzeszamy około 100 firm.

Nasze przedsięwzięcia:

 • Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości
 • Seminaria Budowlane
 • Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych
 • Konkurs „Śląskie Budowanie”, gdzie przyznawane są nagrody: – Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” oraz „Osobowość Budownictwa Śląskiego”
 • Gala Budownictwa
 • Klubowe Spotkania Firm Członkowskich
 • Organizacja seminariów, warsztatów i kursów szkoleniowych

Gwarantujemy Naszym członkom:

 • współpracę kooperacyjną pomiędzy firmami członkowskimi
 • publiczną promocję swojej działalności
 • świadczenie pomocy doradczej i szkoleniowej
 • reprezentowanie i ochronę interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej  oraz innych uczestników obrotu gospodarczego
 • uczestniczenie w procesie opiniowania i tworzenia projektów legislacyjnych dotyczących całego sektora budownictwa
 • możliwość zgłaszania swych postulatów i wniosków
 • prestiż
 • stałe klubowe spotkania firm członkowskich

Jak zostać członkiem Śląskiej Izby Budownictwa

 1. wypełnić deklarację członkowską i ankietę (deklaracja członkowska; ankieta)
 2. wpłacić składkę, która zależy od liczby zatrudnionych pracowników, ustala ją Rada Izby,
 3. uczestniczyć  w pracach Izby,
 4. przestrzegać zasad etycznych w prowadzeniu biznesu.

PRZEDSIĘBIORSTWA CZŁONKOWSKIE